Постаті

ТВАРДОВСЬКИЙ Казимир. Творець філософської школи

Казимир Єжи Адольф Твардовський народився 20 жовтня 1866 року у Відні в шляхетній родині, яка могла забезпечити йому якісну освіту. Казимир доводився двоюрідним братомавторитетному римо-католицькому архієпископу Болеславу Твардовському.  

По закінченні елітної віденської гімназії Терезіаніум, успішно навчався у Віденському університеті, де найбільший вплив на майбутнього філософа мав авторитетний австрійський філософ і психолог Франц Бретано.

У 1891 році Твардовський захистив докторську працю з філософії «Про зміст і предмет уявлень», а наступного року розпочав працювати одразу на кількох посадах: у математичному кабінеті закладу страхування Першого загального товариства службовців, асистентом у Віденському університеті та приват-доцентом Інституту експериментальної психології.

1895 року Казимир Твардовський починає викладати на філософському факультеті Львівського університету і не розстається з містом до кінця свого життя. Професор викладав теорію пізнання, онтологію, етику, естетику, логіку, історію філософії, психологію, педагогіку, створив і очолив філософський семінаріум для студентів університету, керував Психологічною лабораторією, а також був директором Психологічного інституту. Твардовський неодноразово обирався деканом філософського факультету і впродовж 1914-1917 років тричі переобирався ректором Львівського університету. У цей час він уже був знаний у світі науки як один із творців Львівсько-Варшавської філософської школи. При виході на пенсію у 1930 році отримав звання Почесного професора

За заслуги перед наукою Казимир Твардовський у 1917 році був нагороджений командорським хрестом ордена Франца Йосифа. Був почесним доктором Варшавського і Познанського університетів, почесним членом Познанського наукового товариства і наукової каси ім. Мяновського, дійсним членом Польської академії мистецтв і Наукового товариства у Львові, почесним членом Філософського товариства у Львові і його довічним головою.Мав своїх учнів і послідовників у всіх вузах Польщі. Вважався одним із найвидатніших педагогів свого часу.

Помер філософ 11 лютого 1938 року. Похований на Личакіцвському кладовищі.

Постаті