Постаті

ЛАУТЕРПАХТ Герш. Лицар міжнародного права

Видатний фахівець у галузі міжнародного права сер Герш Лаутерпахт народився 16 серпня 1887 року у Жовкві в єврейській родині.  Після здобуття початкової освіти на малій батьківщині протягом 1915-1919 років навчався на юридичному факультеті Львівського університету.

З часом емігрував до Великої Британії, де продовжив займатися правом і протягом 1938-1955 років був професором Кембриджського університету.

У 1952-1954 роках Лаутерпахт – член Комісії з міжнародного права ООН, у 1955-1960-их– суддя Міжнародного суду в Гаазі. Паралельно читав лекції в Гаазькій академії міжнародного права.

У 1944–1955-их – редактор Британського щорічника міжнародного права. Був членом Британської комісії у справах військових злочинців і вніс значний вклад у розробку законодавства в царині військових злочинів та у формулювання статуту Нюрнбергського міжнародного трибуналу над головними нацистськими військовими злочинцями.

Основною ідеєю його наукової творчості було перетворення норм міжнародного права в основу відносин між країнами. Лаутерпахт був одним із авторів концепції прав людини  як норми міжнародного права. Саме він був ініціатором внесення до Статуту ООН  пункту про дотримання прав людини як однієї з цілей цієї організації.

У своїх найвідоміших працях “Джерела міжнародного приватного права” (1927) та “Функції права у міжнародному співтоваристві” (1933) він вперше висунув тезу про недопустимість протиставляння інтересів правам у міждержавних стосунках. Провідна ідея Лаутерпахта – перетворення норм міжнародного права в основу відносин між країнами і дотримання державами тих принципів і моралі, котрі обов’язкові і для окремих особистостей. У праці “Визнання у міжнародному праві” (1947) він, зокрема, стверджував, що визнання одної держави іншою повинне бути правовим, а не політичним актом.

Юрист є одним з авторів концепції прав людини як норми міжнародного права – “Міжнародний білль прав людини” (1945), “Міжнародне право і права людини” (1950), “Розвиток міжнародного права Міжнародним судом ООН” (1958).

Помер сер ГершЛаутерпахт 8 травня у Лондоні. За чотири роки до того був удостоєний лицарського титулу.

Постаті